Image Map

כלי נגינה שונים המתאימים לילדים המפתחים שמיעה מוזיקלית וקוארדינציה והפאזלים של מליסה ודאג שמשמיעים קול.
מחליל ועד פסנתר המגוון הוא רב האיכות ברמה גבוהה והמוזיקה מעולה.

בחר אופן הצגת מוצרים: