Image Map

מנורות אהיל מרמלדה הם מנורות איכותיות ב4 עיצובים קסומים שמאירים את החדר באור נעים. כשהמנורות כבויות, הם משמשים כפריט קישוט .
המנורות מופעלות על זוג סוללות AA עם מנורות LED שלא מתחממת ולכן בטוחה לשימוש בקרב ילדים.

בחר אופן הצגת מוצרים: