Image Map

משחקי חברת Brainstrom מהווים סדרה של כלים לימודיים מעוצבים בנושאי מדע, חלל וטבע.
תוך שימוש בתאורה ושקופיות יוכל הילד ללמוד אודות הכוכבים, הגלקסיות, חיות הבר השונות וערכי הטבע.
כמו כן, משמשים המשחקים כפריט עיצוב אטרקטיבי ומיוחד לכל חדר ומהווים גירוי ללמידה ורכישת ידע.

בחר אופן הצגת מוצרים: