icon1

מוצרים חדשים שבדרך

כשירות ללקוח, באתר יוצגו גם מוצרים חדשים \ חידוש מלאי שבדרכם אלינו.

המוצרים יהיו זמינים להתרשמות ולהזמנות עתידיות.

לתשומת לב ! זמן הגעה משוער של מוצרים שבדרך הנו כשבוע-שבועיים עד הגעה אלינו והפיכתם למינים למכירה.

עם הגעת המוצרים והיותם זמינים למכירה, יכנסו המוצרים הנ"ל לסטטוס הרגיל של מוצרים במלאי הניתנים להזמנה מיידית.

בעלי עסקים – ניתן לבצע הזמנות ייחודיות של מוצרים שאהבתם ושאינם במלאי השוטף של החברה, שאל את שירות הלקוחות שלנו…